Pietryka, ‘Kapitał, by rządzić, musi sabotować postęp’

Pietryka, ‘Kapitał, by rządzić, musi sabotować postęp’

March 24, 2023

Abstract

Od głodu i biedy po zwykłe marnotrawstwo i nawracające fale przeróżnych kryzysów – to nie niepożądane skutki uboczne kapitalizmu, ale przejawy sabotażu. Bo nic nie utrwala władzy kapitału skuteczniej niż istnienie szerokiej rzeszy ludzi, którzy ani na chwilę nie mogą przestać pracować, by przeżyć.


Capital, in order to rule, must sabotage progress

From hunger and poverty to waste and recurring waves of crises, these are not undesirable side effects of capitalism; they are manifestations of sabotage. For nothing perpetuates the power of capital more effectively than the existence of vast groups of people who to survive, cannot stop working for a moment.

Citation

Kapitał, by rządzić, musi sabotować postęp

Pietryka, Mateusz. (2023). Krytyka Polityczna. 10 February. pp. 1-6.

Download PDF | HTML